17 studenoga 2018, Subota 21:34

728×90
728×90
728×90
728×90
728×90
728×90

“BDIJTE JER NE ZNATE KAD ĆE SE DOMAĆIN VRATITI”

NEDJELJA 03.12.2017. DANAŠNJE EVANĐELJE : “U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!« Riječ Gospodnja.” (Mk 13, 33-37)

IMG_20171203_123057
Danas je prva nedjelja Došašća ili predbožićnog vremena, a ujedno i prvi dan nove liturgijske ili crkvene godine. I kao što je Došašće priprava za Božić, kada slavimo Isusov dolazak na ovaj svijet u Betlehemu, tako je i čitav naš život priprava za vječni naš Božić, za naš vječni susret s uskrslim našim Gospodinom, koji će nas i na kraju našeg života i na kraju povijesti, svijeta i vremena povesti u novi, bolji i Božji svijet. Na današnju nedjelju Crkva nam daje za to pouku, koju je Isus dao svojim učenicima kad im je govorio o svršetku svijeta i o svome ponovnom dolasku na ovaj svijet. Kad su ga oni pitali: „Kad će biti svršetak svijeta i kad će on ponovno doći?“ – nije smatrao potrebnim ni uputnim da im to kaže, ali im je kazao ono što je za njih, a i za nas mnogo važnije i potrebnije, a to je: „Pazite! Bdijte, jer ne znate kada je čas. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!“

Moramo uvijek biti spremni da se pogledamo i susretnemo s našim Gospodinom Isusom. Naši računi moraju uvijek biti uredni i čisti, naše putne isprave i naši kovčezi pripremljeni. Moramo uvijek biti svjesni da smo za to stvoreni i rođeni i ništa nas ne smije iznenaditi, jer svaki čas može biti taj čas susreta s Gospodinom. I kad nam Crkva to kaže na početku priprave za Božić i na početku jedne nove crkvene godine, mislim da nam kaže ono što je za nas najbolje. I primimo to k srcu! Zato se u ovo vrijeme moramo pripraviti da Božić donese našoj naravi milosti da rastemo i napredujemo sve više kao Božja djeca. Stoga se moramo u vrijeme Došašća barem nešto više posvetiti molitvi, duhovnom čitanju, pobožnijem sudjelovanju na misi, očistiti dušu u ispovijedi te primati Isusa u pričesti.

Moramo se više sjetiti i vršenja ljubavi prema bližnjemu. Sigurno svatko poznaje nekoga koji trpi oskudicu, bolest, osamljenost ili neku patnju. U našem se božićnom veselju sjetimo tih nama poznatih patnika, potrudimo se da ih razveselimo ili barem utješimo: bilo kakvim darom, kakvom uslugom, pomoću, posjetom i dobrom riječju, ako im ne možemo drukčije iskazati svoju ljubav i pažnju. Možda katkada onako u dobrom smislu zavidimo betlehemskim pastirima ili kraljevima što su mogli vidjeti malog Isusa i pokloniti mu svoje darove. Eto nam prilike da mu i mi možemo sada pokloniti razne darove ili usluge: učinimo li to isto nekima poznatim patnicima Njemu smo učinili. Sam je Isus rekao: „Što učinite jednomu od moje najmanje, najpotrebitije braće, meni ste učinili.“ Eto dubinske radosti nama, Isusu i onomu komu učinimo dobro. Kad čiste duše primimo pričest, mi doista nećemo vidjeti tjelesnim očima Isusa kao pastiri, ali nam vjera govori da ćemo ne samo Isusa dirnuti i poljubiti kao i oni, nego primiti kao duhovnu hranu onoga istoga nekoć malog a sada velikog i uskrslog Krista i svemoćnog Boga. Na taj način usvajajući u sebe sve više Božju milost i božanski život, češću molitvu i sakramente, praktičnu ljubav prema čovjeku, postat ćemo bogati u svakom poznavanju Božjih i Kristovih otajstava. Naše će se životno svjedočanstvo o Kristu, ako zbilja vjerujemo u Njega, jako učvrstiti u nama. Nećemo oskudijevati ni u jednom Božjem daru i mi ćemo s mirom i s radošću očekivati objavljenje našega Gospodina, Boga Isusa Krista, objavljenje Isusa Krista u dan Njegova rođenja. Stoga će nam Božić biti dan Isusova objavljenja, dan radosti i mira. Vjeran je Bog! On će nas učiniti i postojanima, ustrajnima do kraja našega života kada sebe nastavimo jačati ustrajnom molitvom i blagovanjem Krista i kad nastavimo gledati Njega u našem subratu u kojem On traži uslugu i pomoć. Tako proslavljen, doživljen Božić bit će blagdan Njegova objavljenja nama, a po nama objavljenja i braći koja nas okružuju.

.
Autor : fra Marko Vrdoljak
Datum objave : 03.12.2017.