13 prosinca 2018, Četvrtak 17:57

728×90
728×90
728×90
728×90
728×90
728×90

BOG JE POSLAO SINA DA SE SVIJET SPASI PO NJEMU

NEDJELJA 11.06.2017. DANAŠNJE EVANĐELJE : ” U ono vrijeme reče Isus Nikodemu: »Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.« Riječ Gospodnja.” (Iv 3, 16-18)

IMG_20170611_165336
Kad je Bog stvarao čovjeka, rekao je: „Načinimo čovjeka na sliku i priliku svoju“. Zašto na „svoju (našu) sliku“? Zato što je Bog ovu stvaralačku riječ izrekao kao jedan od tri osobe. Bog je postavio čovjeku veliki cilj da svojim životom proslavi Presveto Trojstvo. No, međutim, čovjek je zastranio od svoga cilja, unakazio Božju sliku u svojoj duši grijehom neposluha – istočnim grijehom. Nakon tisuću godina pojavio se novi čovjek, Spasitelj. Pjevali su anđeli pri njegovu rođenju: „Slava Bogu na visini“. Isus je pomagao ljudima da ponovno uspostave čistoću Božje slike u svojim dušama i ponovno dadu čast Presvetom Trojstvu. Ovu nam milost obnove, koju nam je zaslužio Otkupitelj, daje Duh Sveti u krštenju. Zato kao krštenici moramo ne samo ustima nego i djelima kroz sav život potvrđivati Slavu, Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Na današnju svetkovinu sjetit ćemo se našega krštenja. Mirne bismo duše mogli sumnjati da li ste barem jednom posjetili krstionicu gdje ste se krstili i da ste kod nje razmišljali o toj velikoj milosti. To bi bilo potrebno itekako za svakoga od nas. Kad je sv. Franjo Saleški bio još dječak, poveo je jednom veliki broj dječaka, s kojim se igrao, na krsni zdenac. Stajali su u krugu krstionice, a Franjo im je održao malu dječju propovijed. Nazvao je krstionicu najsvetijim mjestom na zemlji, jer smo kod nje postali Božja djeca. Slušali su ga s napetom pažnjom i ozbiljnih lica. Zatim je svaki pojedinačno pristupio krstionici i pobožno je poljubio. Nakon toga su zajednički izmolili krsni zavjet i završili zahvalom: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Po svetom krštenju pripadamo Presvetom Trojstvu. Podsjeća nas na to znak svetoga križa kadgod se prekrižimo. Kako možemo na toj sreći dostojno zahvaliti? Možemo samo tada ako znamo što znači, da smo kršteni u ime Oca i Sina i Duha Svetoga! Da nam ta velika istina bude što bliža, da nam je pred očima i u srcu, sveta je majka Crkva ustanovila veliku svetkovinu Presvetoga Trojstva. Svetkovina nas u prvom redu podsjeća na našu kršćansku dužnost: mi moramo vršiti Očevu volju, po Isusovu nauku se ravnati i sveto živjeti, a za to će nam snagu dati Duh Sveti. Na današnji blagdan osigurana nam je, nadalje, utjeha u svakom trpljenju i dana snaga da činimo svako dobro. Božje nam ime govori: Otac nas vidi i gleda, ljubi nas i brine se za nas. Bog Sin nam dovikuje: Ne bojte se nikakva trpljenja, ja sam ih sve nadvladao, dat ću vam nebesku slavu ako budete sa mnom trpjeli. Duh Sveti, Duh svake utjehe, hrabrio je i jačao u trpljenju i smrti sve svete. On će i nas krijepiti i jačati. Još treće što nam postavlja današnja svetkovina, jest pitanje: Jeste li ili niste ispunili obećanje dano na svetom krštenju? Jeste li održali svoju riječ ili niste? Vjernost nas čini svecima, nevjernost osuđuje. Obnovimo danas svoje obećanje: želim živjeti kao Božje dijete, kao učenik Isusa Krista pod vodstvom Duha Svetoga. Jedan mali, ali moćni znak, može nam pomoći pobjeđivati u trpljenju i teškoćama, a to je znak svetoga križa. Uvijek činimo pobožno znak svetog križa, jer time štujemo presveto Trojstvo. Počinjemo ga na čelu, s mislima na Boga, da ga se nikada ne stidimo. Uvijek polako, pažljivo i razgovijetno izgovarajmo riječi: „U ime Oca i Sina i Duha Svetoga“, te pri tom osobito ne zaboravljajmo prvu riječ: „U IME“. S tim svetim i pobožnim znakom posvećujemo svaki dan našega života. Misao da smo po milosti Božja djeca i da se za nas neprestano brine Presveto Trojstvo, uvijek će nas ohrabrivati. Budimo poslušna djeca nebeskog Oca i oslonimo se na njega. Čuvajmo Spasiteljeve riječi u srcu, kako je to činila Marija. Dajmo se voditi Duhom Svetim i slijedimo njegove poticaje. Ako tako budemo provodili svoj život na zemlji, pripremljen nam je budući život na nebu, gdje ćemo licem u lice gledati uzvišenu tajnu Presvetog Trojstva, u koju sada vjerujemo!

.

Autor : fra Marko Vrdoljak
Datum objave : 11.06.2017.