17 studenoga 2018, Subota 19:22

728×90
728×90
728×90
728×90
728×90
728×90

“EVO ZARUČNIKA! IZAĐITE MU U SUSRET!”

NEDJELJA 12.11.2017. DANAŠNJE EVANĐELJE : “U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja. Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: ’Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!’ Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: ’Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!’ Mudre im odgovore: ’Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!’ Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: ’Gospodine! Gospodine! Otvori nam!’ A on im odgovori: ’Zaista kažem vam, ne poznam vas!’ Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!« Riječ Gospodnja.” (Mt 25, 1-13)

IMG_20171112_133314
Kako smo ugodno iznenađeni kada nas netko srdačno dočeka, kad osjetimo da smo uvijek dobro došli. Ta je poruka u srcu čitanja ove nedjelje. Boga možemo uvijek lako naći, on nam izlazi u susret. Čitav je kršćanski život pod znakom iščekivanja našega Gospodina. To nam izražava današnji psalam 63: „Tebe žeđa duša moja.“ No Evanđelje sadržava i ozbiljno upozorenje da nas Gospodin ne nađe nepripravne. Ono nam danas donosi prispodobu kojom želi otkriti čovjeku mudrost Božju. Što je Gospodin želio reći? Život je veliko iščekivanje Gospodinova dolaska. Bez toga bi on bio nedovršen i u sebi besciljan. Već nas kršćanski nauk na svojim prvim stranicama uči da smo na svijetu da Boga spoznamo, ljubimo, služimo i u nebo dođemo. Naš se život odvija u velikom iščekivanju onoga što je Bog obećao, no valja biti mudar da to spoznamo i dosljedno tome uredimo svoj život. Gospodinov dolazak možemo očekivati samo svjetlom vjere i posvetne milosti. Da li smo dosta budni da to svjetlo vječnoga života u sebi čuvamo?

Rekao je lijepo papa Pavao VI: „Vi vjernici dobro znajte! Time što vjerujete, vi nećete mnogo toga u svijetu promijeniti, ali će na sve što jeste i što imate, na sve oko vas ta vjera bacati svoje čudesno svjetlo.“ Bilo bi kobno prolaziti kroz život, koji je pun sunca i velike nade, u mraku beznađa i lutanja. Za sve je djevojke pisano da su čekajući zadrijemale i pozaspale. Koliko ima vjernika koji već davno nisu budni. Žive, ali uspavane savjesti. Ništa ih ne može probuditi niti dozvati k sebi, a dan Gospodnji dolazi. Treba stalno nadolijevati ulje milosti u svjetiljku naše duše, kako ne bismo živjeli u mraku neprijateljstva s Bogom. Treba činiti dobra djela, da nas Bog oslobodi od nagle i nepripravne smrti. Jer smrt jest svršetak vremena, ali i početak vječnosti. Bdijte, jer ne znate ni dana ni časa! Bdjeti znači ništa drugo ne tražiti, nego samo to kako da prepoznamo znakove Gospodinova približavanja. On može kasniti. Njegov dolazak može biti neizvjestan, ali ipak malo pomalo preko znakova vremena i života taj se dolazak najavljuje. Nije Gospodin bez razloga razdijelio djevice na mudre i lude. Nije tu riječ o zemaljskoj mudrosti. Tu je riječ o životnoj mudrosti, koja zna najprije uspostaviti pravu ljestvicu životnih vrednota i dosljedno njima urediti svoj život. Mudar je čovjek koji sav svoj život i sva zbivanja u povijesti promatra pod vidom vječnosti, koji nikada ne zaboravlja da je život veliki Božji dar i da je svaki čovjek predmet posebne Božje ljubavi i Božjeg povjerenja.

Mudar je čovjek koji kroz vremenito očekuje vječno i neprolazno, koji ljubi život da Boga traži, a prihvaća smrt da Boga nađe. Zapalimo stoga svoje svjetiljke velike vjere, neslomive nade i istinske ljubavi na ognju Srca našega Spasitelja, pa ćemo radosno dočekati čas njegova dolaska i pridružiti se onima koji sudjeluju u zaručničkom slavlju božanskog Jaganjca. Svi se moramo pobrinuti da imamo dovoljno ulja ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Gospodin nas danas poziva na budnost i pripravnost, jer ne znamo kada će i u koji čas doći. Nedjeljna je euharistija skupljanje oko zaručnikova stola. Ona je istovremeno i snažno propitivanje odnosa prema vremenu. Tko kroz ovozemaljski kruh i vino opazi prosijavanje neprolazne Božje dobrote, njemu je i oko duše otvoreno za vječno i neprolazno. Približimo se i sprijateljimo s Isusom, pa kada dođe čas našega odlaska, da sa zemlje krenemo radosni i sretni njemu ususret s upaljenim svjetiljkama koje će biti pune ulja. Osnaženi euharistijskim Kristom učinimo da tako bude.

.

Autor : fra Martin Jaković
Datum objave : 12.11.2017.