18 kolovoza 2019, Nedjelja 7:50

728×90
728×90
728×90
728×90
728×90
728×90

“MIR VAMA!”

NEDJELJA 28.04.2019. DANAŠNJE EVANĐELJE : “Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.« Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.« I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!« Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu. Riječ Gospodnja.” (Iv 20, 19-31)

1556476940729
U liturgiji vazmenog vremena svake se godine susrećemo s osebujnim likom jednoga od Isusovih učenika, zvanog Toma Blizanac, i njegovim sumnjama i poteškoćama u pogledu poruke Isusova uskrsnuća, zbog čega je odavno proglašen »nevjernim Tomom«, čime mu je bez sumnje učinjena velika nepravda. Njega možemo smatrati sumnjivcem, skeptikom i tražiteljem, ali nipošto nevjernim. Kao čovjek koji se ne miri lako sa svjedočenjem i vjerom drugih, on je već onda dobro došao evanđelistu kao metafora vjerskih sumnja i traženja, a pogotovo nama današnjim vjernicima čija je vjera opterećena tolikim nesigurnostima i kritičkim pitanjima.

Na Tominu primjeru ponajprije možemo vidjeti kako vjera nije nikakvo jeftino i olako preuzeto tuđe mišljenje ili uvjerenje, već duboko iskustvo vlastite potrebe za Bogom, prokušano i pročišćeno u tolikim sumnjama i poteškoćama. Ako tako gledamo na vjeru, onda možemo biti zahvali evanđelistu što nam je sačuvao Tomino iskustvo i njegovo svjedočanstvo.

Čitavo izvješće nekako odiše sumornom atmosferom koja je vladala među Isusovim učenicima nakon njegove okrutne smrti. Iako su žene već rano ujutro donijele glas o praznom grobu, očito je da ta vijest nije unijela nikakvu brzu promjenu u držanje učenika. Oni su uvečer toga dana još uvijek u strahu da se Zidovi ne obračunaju i s njima i zato misle da su najsigurniji iza zatvorenih vrata (Iv 20,19). Ali Tome taj put nema s njima. Zašto? Možda zato što je drugdje tražio sigurniju zaštitu. Bilo kako bilo, on ipak nije prekinuo vezu sa svojim prijateljima i brzo mu je došlo do ušiju njihovo iskustvo susreta s Uskrslim koji ih je iznenadio pozdravom »mir vama«, pokazavši im pritom svoje probodene ruke i bok, što je njihov strah okrenulo u radost (20,20s).

No, ta vijest još uvijek ne rješava Tomine sumnje i ne odgoni njegov strah. Zapravo tek sad za Tomu nastaju prave poteškoće. On nema razloga da ne vjeruje svojim prijateljima, ali njihova uvjeravanja ne mogu odagnati njegove sumnje. Jer, on je čuo i druge zbunjujuće i proturječne tvrdnje o »praznome grobu«, o »ukradenome tijelu« i slično. Jedino u što je Toma u tom trenutku siguran jest da je njegov Učitelj završio strašnom smrću na križu i da je poslije toga pokopan. Sve drugo je čin vjere koji za Tomu očito nije lagan. I on će morati proći proces koji su drugi učenici već prije njega prošli.

U Tominu upornom traženju svjetla u tami dominiraju glagoli »vidjeti« i »opipati«. Kao da u njemu prepoznajemo suvremene skeptike koji uporno ponavljaju da vjeruju samo ono što se može vidjeti i opipati. Ipak, Tomini su razlozi posve drukčije naravi od njihovih. U njega je u pitanju istovjetnost Uskrsloga kojeg su, kako svjedoče, vidjeli njegovi drugovi s raspetim Isusom iz Nazareta. Toma je zasigurno poznavao biblijsku vjeru u mogućnost promatranja duhovne stvarnosti i to za nj ni ovom zgodom nije predstavljalo poteškoću. Njegova je poteškoća u tome: može li u tvrdnji svojih prijatelja »vidjeli smo Gospodina« prepoznati svoga Učitelja, raspetog Isusa iz Nazareta? Zato se Toma ne zadovoljava s ukazanjem Uskrsloga, već želi »vidjeti na njegovim rukama biljeg čavala i staviti svoj prst u mjesto čavala« (20,25). Drugim riječima, on želi imati isto iskustvo koje su imali i oni kad im se on samo tako očitovao i kad ih je poslao u svoje ime (20,21).

Dakle, u Tominu slučaju nemamo posla s nevjerom koja sve niječe, već s vjerom koja traga, koja ispituje, ali koja se na kraju potpuno predaje, jer upravo to sadrži Tomina riječ, nakon što mu je Uskrsli ispunio njegovu želju: »Gospodin moj i Bog moj!« (20,28). U toj riječi prepoznajemo ne samo to da je Toma konačno povjerovao uvjeravanju svojih drugova, već da je Isusa raspetoga i uskrsloga prihvatio za svoga Gospodina i njemu predao cijeli svoj život. Stara predaja kaže da je upravo Toma stigao najdalje u naviještanju Radosne vijesti, sve do Indije, gdje se i danas kršćani s ponosom zovu Tominim kršćanima.

Važno je uočiti još jednu, na prvi pogled ne tako upadnu, ali ipak vrlo važnu pojedinost, i to s obzirom na mjesto gdje učenici prepoznaju Uskrsloga. Najčešće je riječ o okupljanjima učenika u Isusovo ime »toga istoga dana, prvoga u tjednu« (Iv 20,19.26), što znači u nedjelju. Na tim okupljanjima oni ga prepoznaju u lomljenju kruha i tumačenju njegove riječi. To vrijedi i za nas današnje kršćane koji se okupljamo na slavljenje euharistije. U zajednici vjernika koja slavi nedjeljnu euharistiju i sluša riječ Božju nestaju mnoge naše nejasnoće, nalazimo odgovore na svoja pitanja. Slaveći i moleći zajedno s drugima, nalazimo oslonac u vjeri i snagu za životne borbe.

.

Autor : Ivan Dugandžić
Datum objave : 28.04.2019.