18 siječnja 2019, Petak 15:47

728×90
728×90
728×90
728×90
728×90
728×90

PRIPRAVITE PUT GOSPODINU, PORAVNITE MU STAZE

NEDJELJA 10.12.2017. DANAŠNJE EVANĐELJE : “Početak Evanđelja Isusa Krista Sina Božjega. Pisano je u Izaiji proroku: »Evo šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da ti pripravi put. Glas viče u pustinji: ’Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!’« Tako se pojavi Ivan: krstio je u pustinji i propovijedao krst obraćenja na otpuštenje grijeha. Grnula k njemu sva judejska zemlja i svi Jeruzalemci: primali su od njega krštenje u rijeci Jordanu ispovijedajući svoje grijehe. Ivan bijaše odjeven u devinu dlaku, s kožnatim pojasom oko bokova; hranio se skakavcima i divljim medom. I propovijedao je: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.« Riječ Gospodnja.” (Mk 1,1-8)

IMG_20171210_195241
Kad napunimo uljanicu uljem i zapalimo, ona svijetli, ne zadrži svjetlo za sebe, rasvijetli sve oko nas. Kad peć napunimo drvima te zapalimo drva, peć se zagrije, ali ne zadržava toplinu za sebe nego je ižaruje oko sebe. Došašće nas priprema da se ispunimo Isusovim svjetlom, ljubavlju, božićnom radošću pa da to svjetlo, tu sreću, tu ljubav prenosimo svojoj braći i sestrama oko nas i tako ostvarujemo novi bolji svijet. Ako trijezno gledamo sebe i svijet oko sebe, moramo priznati da našem životu nedostaje ono što je potrebno za uistinu ljudski život. Nedostaje nam istina, ljubav, mir, radost. A današnja nam čitanja upravo takvim prikazuju Isusa. On nam svima nudi istinu, ljubav, radost i sigurnost. Ali mi se još ni do današnjeg dana nismo ispunili njegovim svjetlom, ljubavlju, mirom. U nama još uvijek postoji krivo shvaćanje, mržnja, strah, nemir. I u ovu nedjelju dopire do naših ušiju poziv: „Pripravite put Gospodnji, poravnite stazu Bogu našemu. Svaka dolina neka se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti, što je krivudavo neka se izravna, što je hrapavo neka se izgladi. Objavit će se tada slava Gospodnja.“ Ljudske su pameti ispunjene bregovima samodostatnosti. Ljudi umišljaju da im ne treba Boga, vječnog života, da im je dostatna njihova pamet i snaga, da im je dovoljan vidljivi svijet. Ljudska su srca puna sebičnosti, u njima nema mjesta za patnike i progonjene. Naši su putovi krivudavi i hrapavi, nisu to putovi Božjih zapovijedi ni Evanđelja. Naši su propusti duboki kao ponori. To su zapreke Kristovu svjetlu, njegovoj ljubavi i miru. Odstranimo te zapreke da se u nama i oko nas objavi Gospodnja slava.

Kada se u božićnom vremenu ispunimo Isusovim svjetlom, kad usvojimo njegove riječi, njegovo gledanje, kad svoje srce ispunimo njegovom ljubavlju prema Bogu i ljudima, onda ćemo biti svijeća koja drugima svijetli, peć koja grije. U našim riječima, držanju i ponašanju očitovat će se mir, sigurnost i radost. I mi ćemo svojim životom, svojim očima, riječima, djelima govoriti kao sv. Ivan Krstitelj: „Evo Božjeg janjeta, koje uzima grijeh svijeta.“ Evo Isusa koji razgoni tamu neznanja, sumnja. Evo Isusa, nosim ga u srcu, ispunja me ljubavlju prema Bogu i ljudima. Evo Isusa u mom srcu, donosi mir i sigurnost. Ako u vremenu Došašća odstranimo zapreke koje stoje na putu Isusu do našeg srca pa se ispunimo njegovim svjetlom i ljubavlju, mi ćemo svojim životom govoriti kao i Andrija apostol svom bratu Petru: „Našli smo Mesiju, to jest Krista“. Govorit ćemo svojim životom kao što je apostol Filip govorio Natanaelu: „Našli smo onoga o kome je Mojsije pisao u zakonu, i proroci također: To je Isus iz Nazareta“.

Isus se nije utjelovio i došao na svijet da osnuje zemaljsko kraljevstvo gdje bismo mi ljudi uživali u bogatstvu materijalnih dobara, On je došao da osnuje vječno Božje kraljevstvo, došao je na svijet prvenstveno da spasi svijet od grijeha i da ljudima omogući ulazak u vječno kraljevstvo Božje. I riječ nas Božja danas opominje da se pripremamo na vječno kraljevstvo Božje. Međutim kad mi primimo Krista u svoju dušu, kad on ispuni naše srce, mi ostvarujemo ljepši i bolji svijet već ovdje na zemlji. Ispunjava se Isusova riječ: Kraljevstvo Božje je u vama. Kad primimo Isusa, mi ćemo ostvarivati novu zemlju gdje prebiva pravednost, kako piše sv. Petar u drugom čitanju. Što više Isus zavlada našim mislima i osjećajima, to ćemo biti ljudskiji, pravedniji, ljubazniji prema drugima, bit ćemo veći dobročinitelji svoje braće, veći usrećitelji nesretnih. Što potpunije primimo Krista, bit ćemo korisniji ljudskoj zajednici. Naša opredijeljenost za vječno Božje kraljevstvo činit će nas graditeljima ljepšeg zemaljskog svijeta.

.

Autor : fra Marko Vrdoljak
Datum objave : 10.12.2017.