17 studenoga 2018, Subota 19:22

728×90
728×90
728×90
728×90
728×90
728×90

“ŠTO GOD UČINISTE JEDNOMU OD OVE MOJE NAJMANJE BRAĆE, MENI UČINISTE”

NEDJELJA 26.11.2017. DANAŠNJE EVANĐELJE : “»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.« Riječ Gospodnja.” (Mt 25, 31-46)

IMG_20171126_175010
Današnju svetkovinu mogu slaviti samo oni koji nastoje biti ponizni, koji se stavljaju na stranu onih koji su na bilo koji način ugroženi u svom ljudskom dostojanstvu i u svojim temeljnim ljudskim pravima. Kristovo kraljevanje, koje je danas u središtu naše pozornosti, ostvareno je na ovaj način. Najveći je upravo Onaj koji kraljuje ljudskim srcima. Krist kraljuje pridobivajući ljude za sebe prolazeći kroz tri temeljna iskušenja čovjekova življenja: bogatstvo, moć i nevolju. Bogatstvo je vidio u razdavanju, moć u služenju, a nevolju u iskorištavanju, ponižavanju i manipuliranju s drugima. Ovakvi su nam kraljevi potrebni, jer je jedino njihovo kraljevanje u prilog čovjeku i njegovu ostvarenju. Krist Kralj osvaja ljude snagom i moću svoje ljubavi. Ljubav je najjači izraz kraljevanja. Narav Kristova kraljevstva objašnjava se u Svetom pismu. U knjizi proroka Ezekiela uspoređuje se s Dobrim pastirom, koji se brine za svoje ovce, a u poslanici Korinćanima Kristovo nas kraljevstvo uvodi u tajnu Božje ljubavi. No, središnja poruka svetkovine Krista Kralja proizlazi iz Evanđelja. To je ovaj poznati tekst o onima s desne i lijeve strane i o kralju koji iznenađuje. Pitamo se zbog čega tako veliko iznenađenje koje oni s lijeva i oni s desna izražavaju riječima: »Kada te vidjesmo gladna i nahranismo te ili žedna i napojismo te?« Iznenađenje je rezultat shvaćanja Boga. Kako ljudi shvaćaju Boga? Kao neko daleko božanstvo ili kao Boga trajno prisutnog u svakom trenutku života? Evanđelje poručuje da se trebamo koncentrirati na sadašnji trenutak i na konkretan način života. Isus se poistovjećuje danas s onim koji je gladan, koji nema posla, koji je osamljen ili bolestan. Čovjekovo danas je odlučujuće za ono vječno i onaj konačni susret s Bogom. Mi nećemo biti suđeni samo prema našim religioznim činima, iako su oni važni. Čovjek će biti vrednovan prema tome koliko je imao otvorene oči za drugoga i druge.

Isus u slici nadalje poručuje: ako želite naći Krista kralja, ne tražite ga u velikim svečanostima, trijumfalnim obećanjima, svemu onome po čemu čovjek želi pokazati da je nadmoćan nad drugim ljudima. To što je za čovjeka zanimljivo i čemu se divi nije uvijek jednako važno pred Bogom. Naprotiv, Krista Kralja ćete naći tamo gdje je netko umoran od života, izgubljen i bez nade. Njegovo mjesto je tamo gdje nema nikoga tko bi pomogao, pridigao i pružio ruku. Briga za čovjeka, posebno onoga pored mene, koji je u većoj nevolji od mene, temeljni je kriterij ulaska u Kraljevstvo nebesko. To je zapravo kriterij ljubavi koji obuzima cijelog čovjeka sa svim njegovim sposobnostima i snagama. Svaki čovjek po svom ljudskom dostojanstvu posjeduje određene kvalitete koje su potrebne za rast općeg dobra. Današnje Evanđelje i svetkovina Krista Kralja poziva nas da krenemo od sebe i svojeg odnosa prema drugima. Da, umorili smo se od čekanja da će doći do promjena na bolje i da će netko drugi to učiniti. Naša vjera nas potiče da u svojem životu i u životu svojih obitelji aktiviramo one kriterije koji nas vode prema Božjem kraljevstvu. To su kriteriji koji se temelje na ljubavi koja djeluje preko cijelog čovjeka: uši koje se ne zatvaraju pred potrebnim; oči koje se ne okreću od čovjeka, već se hrabro suočavaju sa svakom ljudskom situacijom; ruke koje su spremne davati i primati, tješiti i uzdizati, i srce koje se oblikuje prema krotkom i poniznom Kristovu srcu. Sve što sebično držimo, jednog ćemo dana posve sigurno izgubiti. Naše će biti samo ono što smo podijelili drugima. Isus je bio poslušan sve do smrti, smrti na križu. U nama je toliko buntovnosti i neposluha, toliko prigovaranja i mrmljanja. Vršiti svetu volju Božju u svom zvanju što je moguće savršenije i spremnije, sigurno otvara rajska vrata. Isus je služio svima bez razlike. Njemu služiti cijelim životom i radi Krista svoj svojoj braći i sestrama s kojima živimo, zaista znači kraljevati. Molimo Gospodina da s vjerom i pouzdanjem prepoznamo dar života, dar ljubavi i spasenja.

.

Autor : fra Martin Jaković
Datum objave : 26.11.2017