27 svibnja 2019, Ponedjeljak 12:40

728×90
728×90
728×90
728×90
728×90
728×90

U HAZU PREDSTAVLJANJE ZBORNIKA RADOVA „ŠIBENIK OD PRVOG SPOMENA“

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, te Muzej grada Šibenika u srijedu 20. ožujka 2019. u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti će održati predstavljanje zbornika radova „Šibenik od prvog spomena“. U predstavljanju zbornika će sudjelovati : dr. sc. Ivica Poljičak, član uredništva, državni tajnik u Ministarstvu kulture; dr. sc. Iva Kurelac, glavna urednica; dr. sc. Damir Karbić, upravitelj Odsjeka za povijesne znanosti HAZU; akademik Igor Fisković, recenzent i dr. sc. Irena Benyovsky Latin, recenzentica.

1552593733410

Šibenik od prvog spomena: Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa 950 godina od prvog spomena Šibenika, ur. Iva Kurelac, Muzej grada Šibenika – Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Šibenik – Zagreb, 2018., 606 str.

Zbornikom radova Šibenik od prvog spomena obilježena je 950. obljetnica prvog pisanog spomena grada Šibenika u darovnici hrvatskog kralja Petra Krešimira IV., sastavljenoj 25. prosinca 1066. u Šibeniku. Knjiga je izišla iz tiska 2018. godine, a riječ je o serijskoj publikaciji, 2. svesku Posebnih izdanja Muzeja grada Šibenika. Zbornik je rezultat međunarodnog znanstvenog skupa 950 godina od prvog spomena Šibenika održanog 26.-28. rujna 2016. u šibenskoj Gradskoj vijećnici pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović (organizatori skupa bili su: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, njezin Odsjek za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti u Zagrebu, Grad Šibenik i Muzej grada Šibenika).

Glavna urednica zbornika Šibenik od prvog spomena je dr. sc. Iva Kurelac, znanstvena suradnica u Odsjeku za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU u Zagrebu. Osim nje, članovi uredništva zbornika su dr. sc. Ivica Poljičak, državni tajnik u Ministarstvu kulture RH i Gojko Lambaša, prof., umirovljeni ravnatelj Muzeja grada Šibenika. Pomoćnica uredništva je kustosica Muzeja grada Šibenika, mag. hist. art. Anita Travčić. Knjiga je tiskana u suradnji Muzeja grada Šibenika i Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Recenzenti zbornika, renomirani domaći stručnjaci za urbanu povijest, povijest umjetnosti i arheologiju, akademik Igor Fisković i dr. sc. Irena Benyovsky Latin, ovu su publikaciju ocijenili kao izvoran i izniman doprinos hrvatskoj nacionalnoj historiografiji.

Riječ je o knjizi koja je po izvornosti znanstvenih spoznaja podjednako važna za lokalnu šibensku zajednicu, ali i za cjelokupnu hrvatsku historiografiju. Zbornik Šibenik od prvog spomena, kao relevantno referentno mjesto za hrvatsku povjesničarsku struku, potvrđuje i intenziviranje interesa inozemnih znanstvenika za šibensku i hrvatsku povijest.

Knjiga obuhvaća ukupno 28 izvornih znanstvenih priloga 32 autora iz Hrvatske i inozemstva, a podijeljena je u šest tematskih cjelina: 1. Antička i ranokršćanska povijest; 2. Srednji vijek; 3. Renesansa i rani novi vijek; 4. Suvremena ratna i politička povijest; 5. Umjetnička baština i njezina zaštita; 6. Prirodna i narodna baština, kulturni i znanstveni doprinosi.

Znanstvene studije okupljene u zborniku zasnivaju se na izvornim znanstvenim spoznajama dobivenim analizom neobjavljenog arhivskog gradiva i recentnim terenskim istraživanjima. Zbornik Šibenik od prvog spomena donosi dosad nepoznate spoznaje o antičkim nalazima s lokaliteta Rider i Koprno, potom o najstarijim kršćanskim tragovima na prostoru Šibenika, o šibenskoj Velikoj Bibliji iz samostana sv. Frane te o važnosti tog rukopisnog rariteta iz doba kralja Petra Krešimira IV. za srednjovjekovnu hrvatsku državu, o Šibeniku u kartularu Libellus Policorion, o samostanu Sv. Spasa u Šibeniku u 15. stoljeću, o šibenskom hodočasniku koji je 15. stoljeću došao do Sinaja te o materijalnoj kulturi u kasnosrednjovjekovnom Šibeniku kao te o šibenskim srednjovjekovnim karitativnim i zdravstvenim institucijama. Zastupljene su i demografske teme, otkriće najstarijeg popisa stanovništva Šibenika s kraja 16. stoljeća te detaljan pregled djelatnosti šibenskih trgovaca, pomoraca, obrtnika i liječnika u ranom novom vijeku. U svjetlu arhivskih istraživanja razmatraju se i zbivanja iz Drugog svjetskog rata te sudbine šibenskih intelektualaca u godinama nakon njega. Na temelju autentičnih dokumenata, od kojih neki nose i oznaku vojne tajne, iznesene su nepoznate povijesne činjenice o napadima JNA na Šibenik 1991. i uspješnoj obrani grada. Predstavljeni su i novi znanstveni pogledi na pitanje rekonstrukcije/restauracije katedrale sv. Jakova u 19. stoljeću, donose se nove atribucije opusu Dujma Marinova Vučkovića, Nikole Ivanova Firentinca, majstora Fortezze Šibenčanina i Angela Mancinija. Razmatra se povijesna dinamika kulturnih krajolika šibenskog područja, njegovi govori, filologija i književnost te nepoznati prikazi Šibenika u nekim engleskim putopisima iz 19. stoljeća.

Publikacija je tvrdo ukoričena na 606 stranica velikog formata, a odlikuje se vrlo bogatom grafičkom opremom, sa zlatotiskom na prednjoj strani te peterobojnim tiskom knjižnog bloka i stotinjak kvalitetnih slikovnih priloga u boji.

Obilježavanje 950 godina od prvog spomena grada Šibenika bilo je od iznimne važnosti za očuvanje zavičajnog i nacionalnog identiteta Šibenika kao grada posebnosti po kojima on ima svoje mjesto na karti Hrvatske, ali i nacionalno, kao jedan od najstarijih izvornih hrvatskih gradova na istočnoj obali Jadrana. I ovaj zbornik doprinosi očuvanju tih vrijednosti te će biti nezaobilazan izvor znanstvenih spoznaja novim naraštajima znanstvenika, ali i svim zaljubljenicima u hrvatsku baštinu, povijest i kulturu, koji će obilježavati puno tisućljeće Šibenika 2066. godine.

.

Izvor : HAZU
Datum objave : 14.03.2019.